Missió Mancomunitat Minusvàlids

Normalitzar les relacions socials i laborals de les persones amb discapacitat, de manera sostenible en el temps, garantint la seva participació activa en la millora de la seva pròpia qualitat de vida.