Política de privacitat

ACCEPTACIÓ DE L’USUARI

Aquest document (d’ara endavant anomenat “POLÍTICA DE PRIVACITAT”)  té per objecte regular l’ús de l’espai web que TEGAR- TALLERS ESPECIALS DEL GARRAF posa a disposició del públic a www.tegar.cat  

Els drets de propietat intel·lectual d’aquest espai  web, el seu codi font, les bases de dades i els diferentsparajumpers pas cher elements que conté són propietat titular de TEGAR- TALLERS ESPECIALS DEL GARRAF a qui correspon l’exercici exclusiu d’explotació dels drets de la pròpia web i, en especial, els de reproducció, distribució, comunicació pública, manteniment i transformació.

La utilització de l’espai web per un tercer li atribueix la condició d’usuari, i suposa l’acceptació plena d’aquest usuari de totes i cadascuna de les condicions que estableix aquesta Política de privacitat.

 

ÚS CORRECTE DE L’ESPAI WEB

L’usuari es compromet a utilitzar l’espai web, els continguts i els serveis d’acord amb la Llei, aquesta Política de privacitat, les bones pràctiques i l’ordre públic. De la mateixa manera, l’usuari s’obliga a no utilitzar l’espai web o els serveis que es prestin a través d’aquest amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut d’aquesta Política de privacitat, que lesionin els interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar o deteriorarparajumpers soldes el propi espai web o els seus serveis o impedir un ús satisfactori de l’espai web a d’altres usuaris.

Així mateix, l’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, fer malbé les dades, els programes o els documents electrònics i altres que es trobin en el present espai web.

L’usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al servei d’accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals TEGAR- TALLERS ESPECIALS DEL GARRAF presta el servei, així com a no realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en els sistemes esmentats.

L’usuari es compromet a no introduir-hi programes, virus, macroinstruccions, miniaplicacions, controls de qualsevol o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o puguin causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics de TEGAR- TALLERS ESPECIALS DEL GARRAF o de tercers o, en el seu cas, violar els drets de la propietat intel·lectual o industrial.

L’usuari es compromet a no fer mal ús d’informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material accessible a través del present espai web o dels serveis que ofereix.

TEGAR- TALLERS ESPECIALS DEL GARRAF conseqüentment, declina igualment tota responsabilitat derivada dels danys i perjudicis que pugui sofrir qualsevol visitant d’aquest espai web en els seus recursos tecnològics (informàtics o telemàtics), a conseqüència de la producció de qualsevol de les circumstàncies o fets esmentats al paràgraf anterior.  Igualment, TEGAR- TALLERS ESPECIALS DEL GARRAF no garanteix que l’espai web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés al web o per la impossibilitat d’accedir-hi.

TEGAR- TALLERS ESPECIALS DEL GARRAF no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços a sistemes externs des d’aquest espai web.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Aquest espai web i tots els seus continguts, inclosos els textos, els documents, les fotografies, els dibuixos, les representacions gràfiques, les bases de dades, els programes informàtics, així com els logotips, les marques, els noms comercials i altres signes distintius són propietat de TEGAR- TALLERS ESPECIALS DEL GARRAF o de tercers que l’han autoritzada per al seu ús.

Tots els drets estan reservats.

 

RÈGIM DE RESPONSABILITAT

Responsabilitat de TEGAR- TALLERS ESPECIALS DEL GARRAF per la utilització del web

L’usuari és l’únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer i dels perjudicis que es pugui causar per la utilització del present espai web per la seva part i TEGAR- TALLERS ESPECIALS DEL GARRAF està exonerada de qualsevol responsabilitat que es pogués derivar per les accions de l’usuari.

L’usuari serà l’únic responsable per qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial iniciada per terceres persones contra TEGAR- TALLERS ESPECIALS DEL GARRAF basada en la utilització de l’espai web per l’usuari. Si és el cas, l’usuari assumirà totes les despeses, els costos i les indemnitzacions que es reclamin a TEGAR- TALLERS ESPECIALS DEL GARRAF amb motiu de reclamacions o d’accions legals que li siguin atribuïdes.

Responsabilitat de TEGAR- TALLERS ESPECIALS DEL GARRAF pel funcionament del web

TEGAR- TALLERS ESPECIALS DEL GARRAF exclou qualsevol responsabilitat que es pogués derivar per interferències, omissions, interrupcions, intromissions indesitjades, deficiències de telecomunicacions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic, motivats per causes alienes a TEGAR- TALLERS ESPECIALS DEL GARRAF

Responsabilitat de TEGAR- TALLERS ESPECIALS DEL GARRAF per enllaços des del web

TEGAR- TALLERS ESPECIALS DEL GARRAF declina tota responsabilitat respecte de la informació (continguts) o riscos (perjudicis tècnics, morals o econòmics) que hi hagi fora de l’espai web i al que es pugui accedir per enllaç des d’aquest, ja que la funció dels enllaços que apareixen és únicament la d’informar a l’usuari de l’existència d’altres fonts d’informació sobre un tema concret.

 

COMPROMÍS DE PROTECCIÓ DE DADES I DE COMPLIMENT DE LA LSSICE

En compliment del que disposa l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, TEGAR- TALLERS ESPECIALS DEL GARRAF informa els usuaris que les dades de caràcter personal que  proporcionin a l’emplenar les butlletes o requeriments de contacte (formularis diversos a la nostra web), es recolliran en fitxers propietat de TEGAR- TALLERS ESPECIALS DEL GARRAF i seran tractades amb la finalitat de poder prestar  i informar sobre els serveis o sobre els productes que TEGAR- TALLERS ESPECIALS DEL GARRAF ofereix. No està prevista la cessió ni comunicació de les esmentades dades a tercers. El fet d’emplenar un formulari d’aquest espai web implica que l’usuari reconeix que la informació i les dades personals que indica són seves, exactes i certes.

L’usuari enregistrat conserva en tot moment la possibilitat d’exercitar els drets d’accés, d’oposició, de rectificació i de cancel·lació de dades. Així mateix, i de conformitat amb la Llei 34/2002, d’1 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, pot revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials. En cas de dubte, així com per exercir els drets esmentats, pot adreçar-se a TEGAR- TALLERS ESPECIALS DEL GARRAF mitjançant correu electrònic tegar@tegar.cat o correu postal a Avda. Del Riu Foix, 60 08800 Vilanova i la Geltrú

 

LEGISLACIÓ APLICABLE I COMPETÈNCIA JUDICIAL

Qualsevol controvèrsia sorgida en la interpretació o l’execució d’aquesta Política de privacitat s’interpretarà a partir de la legislació espanyola. Així mateix, TEGAR- TALLERS ESPECIALS DEL GARRAF a través de la seva representació legal i l’usuari, renuncien a qualsevol altra jurisdicció i se sotmeten a la dels jutjats i tribunals del domicili de l’usuari per a qualsevol controvèrsia que es pogués esdevenir. En el cas que l’usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya, TEGAR- TALLERS ESPECIALS DEL GARRAF i l’usuari se sotmeten als jutjats i tribunals de Vilanova i la Geltrú.