Política de privacitat

ACCEPTACIÓ DE L’USUARI

Aquest document (d’ara endavant anomenat “POLÍTICA DE PRIVACITAT”)  té per objecte regular l’ús de l’espai web que TEGAR- TALLERS ESPECIALS DEL GARRAF posa a disposició del públic a   

Els drets de propietat intel·lectual d’aquest espai  web, el seu codi font, les bases de dades i els diferents elements que conté són propietat titular de TEGAR- TALLERS ESPECIALS DEL GARRAF a qui correspon l’exercici exclusiu d’explotació dels drets de la pròpia web i, en especial, els de reproducció, distribució, comunicació pública, manteniment i transformació.

La utilització de l’espai web per un tercer li atribueix la condició d’usuari, i suposa l’acceptació plena d’aquest usuari de totes i cadascuna de les condicions que estableix aquesta Política de privacitat.