Són membres de la Mancomunitat tots els Ajuntaments de la comarca del Garraf.

El Ple de la Mancomunitat 2011 – 2015 està format per:

  • Neus Lloveras i Massana (Presidenta)
  • Lluís Giralt i Vidal
  • Miquel Forns i Fusté
  • Mònica Miquel i Serdà
  • Rosa Huguet i Sugranyes
  • Joaquim Mas i Rius