Jardineria

Arranjament de parcs i jardins

Neteja i sega de parcs i jardins

Tractament palmeres

Tractament contra el morrut de les palmeres, consistent en... [MILLORAR AIXÒ]