Serveis a les empreses

Els serveis a les empreses

Servir a les empreses i les administracions és la vocació del Centre Especial de Treball TEGAR.

Des de sempre hem encaminat els nostres esforços a crear una organització disposada a assumir les externalitzacions de processos.
Estem preparats per assumir processos, bé productius o bé de serveis, habitualment intensius en mà d’obra.

Els manipulats industrials, les tasques de manteniment de jardineria, la gestió de la correspondència, la gestió mediambiental, són feines per les quals ja hem demostrat estar sobradament preparats.

Aquesta experiència ens porta a no estar tancats a cap mena de proposta per part dels nostres clients. La nostra força humana i tècnica està preparada per abordar nous reptes, tant en les nostres línies de negoci existents com en els nous projectes que es puguin plantejar en el futur. El nostre col·lectiu de treballadors constitueix el nostre principal actiu davant de noves fites.

Visualitzar noves formes de col·laboració amb les empreses i administracions és allò en el que treballem permanentment. No tot està descobert, cal veure noves formes de col·laboració empresarial interessants i sostenibles amb els nostres clients presents i futurs.