Mancomunitat Tegar del Garraf

Són membres de la Mancomunitat tots els Ajuntaments de la comarca del Garraf.

El Ple de la Mancomunitat 2015 – 2019 està format per:

  • Neus Lloveras i Massana (Presidenta)
  • Rosa Huguet i Sugranyes (Vicepresidenta)
  • Miquel Forns i Fusté
  • Abigail Garrido Tinta
  • Rosa Fonoll Ventura
  • Marta Verdejo Sánchez