Mancomunitat Tegar del Garraf

Són membres de la Mancomunitat tots els Ajuntaments de la comarca del Garraf.

El Ple de la Mancomunitat 2019 – 2023 està format per:

  • Olga Arnau Sanabra (Presidenta)
  • Rosa Huguet i Sugranyes (Vicepresidenta 
  • Júlia Vigo i Pascual (Vocal)
  • Abigail Garrido Tinta (Vocal)
  • Rosa Fonoll Ventura (Vocal)
  • Josep Maria Bayarri Lorente (Vocal)